Beëdiging burgerraadslid, griffier en plaatsvervangend griffier