GeSchiphold en geMAAid

Omwonenden van Schiphol worden volgens oud-minister Winsemius geSchiphold. Ondanks harde afspraken over het maximum aantal vliegtuigen, mag Schiphol iedere keer weer groeien. De geluidsoverlast wordt niet gemeten maar berekend met behulp van discutabele modellen. Het aantal vliegtuigen neemt elke keer toe. De berekende geluidsoverlast niet.

De omwonenden van MAA worden niet alleen geSchiphold, maar ook geMAAid. De groei van het aantal vliegtuigen zoals aan het ministerie is gerapporteerd, is meer dan de helft hoger dan aan de omwonenden is verteld. Ondanks deze misleiding van omwonenden, verhinderde de meerderheid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) MAA, waaronder de meerderheid van de zogenaamde vertegenwoordigers van omwonenden, in de vergadering van 26-10-17 dat er duidelijkheid komt over de groeicijfers.

Het aantal denderende vrachtvliegtuigen groeit inmiddels. Als het aantal klachten niet toeneemt, wordt gezegd dat de overlast blijkbaar ook niet toegenomen is. Dan krijgt MAA toestemming om te blijven groeien.

Overlast kan gemeld worden bij 043 365 2020 of via klachtenformulier op www.kicl.nl

Nadere informatie over (acties rond) luchthavenbesluit: meerssen@milieudefensie.nl   

Lees vorig bericht

Jubileumweekend 5×11 jaar Geulmennekes Meerssen

Lees volgend bericht

Jubilarissen Harmonie St. Caecilia Geulle