Toetsing parate kennis Reanimeren en bedienen AED

Maandag 13 november a.s. is er om 20.00 uur,  een van de verplichte herhalingslessen, voor de leden  met de aantekening  Reanimatie/bediener AED op hun diploma. Deze herhalingsles zal zoals gebruikelijk plaatsvinden in het gemeenschapshuis ‘de Stip’. Inwoners van de gemeente Meerssen, die belangstelling hebben deze les bij te wonen zijn van harte welkom. Uiteraard zijn ook de leden (zonder aantekening) van harte welkom, zodat zij kunnen zien wat dit allemaal inhoud. Voor de verlenging van hun diploma, zullen zij Reanimatie en bediening AED alsnog er bij dienen te leren.

De herhalingsles reanimatie wordt gegeven volgens de laatste richtlijnen van de  European Resuscitation  (ERC)  en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De leerdoelen zijn: Een slachtoffer met een ademhalingsstilstand herkennen en dan om binnen 30 seconden na aankomst deskundige hulp in te roepen en te starten met reanimatie van een volwassen slachtoffer met  circulatiestilstand.

Verder wordt er aandacht besteed aan bijzondere situaties, welke zich kunnen voordoen, zoals reanimatie en gebruik AED bij kinderen, een natte omgeving, behaarde borstkas, een metalen ondergrond of het dragen van piercings

Lees vorig bericht

Judoclub Bunde succesvol op twee toernooien

Lees volgend bericht

Nieuws van de samenwerkende vereniging Rothem