Oppositiepartijen willen alsnog inzicht documenten accommodatiebeleid

Oppositiepartijen CDA, KIJK!!! en BRUG-M beroepen zich op de gemeentewet om, op die manier, alsnog de stukken over het accommodatiebeleid in te zien. Door ziekte van wethouder Cortenreade zijn deze documenten, met daarin een voorstel betreffende het accommodatiebeleid, betiteld als niet rijp voor behandeling. In de laatste raadsvergadering probeerde de drie partijen om via een motie de documenten boven tafel te krijgen. Echter was dit vergeefse moeite omdat de motie met een krappe meerderheid werd weggestemd.

Documenten
Volgens de oppositiepartijen zou het gaan om de volgende documenten; “Koersdocument algemeen accommodatiebeleid gemeente Meerssen september 2017 en Businesscase tennis als onderdeel van het koersdocument accommodatiebeleid gemeente Meerssen september 2017” Deze documenten zijn opgesteld door wethouder Cortenreade, verschillende verenigingen en besturen van gemeenschapshuizen. Doordat de wethouder vlak voor de vergadering ziek is geworden, zijn deze documenten met voorstellen nooit door het college van B&W behandeld en hebben de documenten de gemeenteraad niet bereikt. Op basis van het artikel 169 lid 3 van de gemeenteraad willen de partijen alsnog inzicht krijgen in deze veelbesproken documenten.

Onvolledig
Wethouder van Rijswijk is van mening dat er nog te veel informatie ontbreekt om met een degelijk voorstel naar de gemeenteraad te gaan. Dagelijks ontvangt hij nog brieven van diverse verenigingen. Ook zijn eigen partij FOCUS is van mening dat er nog te veel onduidelijkheid is en met name als het gaat om de voorzieningen van de tennisverenigingen van Bunde en Geulle.

Lees vorig bericht

Nieuws van de samenwerkende vereniging Rothem

Lees volgend bericht

Documenten accommodatiebeleid openbaar