Documenten accommodatiebeleid openbaar

Het college van burgemeester en wethouders gaan de documenten met betrekking tot het accommodatiebeleid openbaar maken voor de gemeenteraad.
Dit naar aanleiding van een brief van de oppositiepartijen CDA, KIJK!!! en BRUG-M die zich beroepen op de gemeentewet en zo de documenten openbaar willen hebben.

Reactie
In een reactie op deze brief laat het College weten “Wij zullen de door u gevraagde documenten ter beschikking stellen.
Wij zijn op grond van eerder genoemde bestuurlijke verantwoordelijkheid en
zorgvuldigheid voornemens u deze niet besproken en aangehouden stukken gelijk met
het nieuw in te brengen beleidsdocument over tennisbanen en gemeenschapshuizen
dinsdag 19 december 2017 direct na de Collegevergadering toe te sturen.”. Bij het toesturen van de documenten zal ook het nieuwe voorstel van wethouder van Rijswijk voor het accommodatiebeleid worden toegestuurd. Het streven van de wethouder is om het nieuwe beleid in de raadsvergadering van 1 februari 2018 aan de raad voor te leggen.

Documenten opgesteld door wethouder Cortenraede
De documenten die op 19 december naar de gemeenteraad worden gestuurd zijn opgesteld door wethouder Cortenreade, verschillende verenigingen en besturen van gemeenschapshuizen. Omdat de wethouder vlak voor de vergadering ziek is geworden, zijn deze documenten met voorstellen nooit door het college van B&W behandeld en hebben de documenten de gemeenteraad niet bereikt.

Lees vorig bericht

Oppositiepartijen willen alsnog inzicht documenten accommodatiebeleid

Lees volgend bericht

Motie ‘Spoed opknappen tennisbanen’ van tafel