Motie ‘Spoed opknappen tennisbanen’ van tafel

De oppositiepartijen BRUG-M, KIJK!!! en CDA zijn met een motie gekomen om met spoed de tennisbanen op te knappen zodat ze nog voor het tennisseizoen bespeelbaar zijn. Wethouder van Rijswijk vindt de motie overbodig omdat de banen gewoon gebruikt kunnen worden en verwijt KIJK!!! “mist te creëren” rondom dit onderwerp. Hij adviseert nog even geduld te hebben tot 19 december wanneer het dossier openbaar wordt gemaakt en dan pas met conclusies te komen. De motie is met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen, verworpen.

Openbaarheid van documenten
Aan het begin van de begrotingsvergadering stelde BRUG-M namens KIJK!!! en het CDA wederom de vraag aan het college waarom het zo lang moet duren voordat het oorspronkelijk accommodatiebeleid openbaar wordt gemaakt en eist nu dat voor aanstaande woensdag alsnog het document naar de raad wordt toegezonden.

Lees vorig bericht

Documenten accommodatiebeleid openbaar

Lees volgend bericht

Gemeenteraad keurt haar laatste begroting