Gemeenteraad keurt haar laatste begroting

Deze raad heeft er nog maar even mee te maken; de begroting voor 2018, Donderdag sprak ze tijdens de begrotingsvergadering haar goedkeuring uit, zij het met een nipte meerderheid. Het accommodatiebeleid liep er als een rode draad doorheen en had een grote invloed op de sfeer.

Nalatig
Al meteen na de opening van de vergadering vroeg Gerrit van der Bijl van BRUG-M, het woord en moest kwijt dat hij het college nalatig vond. Reden: het niet openbaar maken van het accommodatiebeleid zoals door wethouder Cortenraede opgesteld. Hij werd gesteund door de partijen CDA en KIJK!!!. De eis van de partijen is nu dat het beleidsstuk medio volgende week alsnog openbaar wordt gemaakt.

Moties
Zoals dat gebruikelijk is tijdens een begrotingsvergadering, zijn ook deze keer diverse moties ingediend van allerlei aard.

Zo is de motie van FOCUS die het college moet aanzetten in Meerssen voor openbare watertappunten te zorgen, aangenomen.

Verder heeft de college middels een motie van PGM de opdracht gekregen beter te zorgen voor het uiterlijk van de geluidswallen hoewel die geen eigendom zijn van de gemeente maar  steeds beklad worden met graffiti. Voorstel is nu, indien mogelijk, ze bijvoorbeeld te voorzien van zonnepanelen.

Een motie van de VVD moet zorgen dat er op het Sint Agnesplein in Bunde een kunstwerk komt, liefst gemaakt door een Meerssense kunstenaar.

KIJK!!! wil met haar motie “Schoolzwemmen” meer aandacht voor zwemonderwijs in onze gemeente met als aanleiding de recente tragische gebeurtenissen in Limburgse zwembaden.

Het CDA wil dat het college met voorstellen komt om club- en verenigingsgebouwen duurzamer te maken door energiescan te laten uitvoeren die bijvoorbeeld uitwijzen dat het installeren van zonnepanelen, energiebesparing oplevert.

Stemuitslag
Toen uiteindelijk gestemd moest worden over de begroting, kwam het tot dezelfde uitslag als vorig jaar. Oppositiepartijen BRUG-M, KIJK!!! en CDA stemden tegen, FOCUS, PGM en VVD waren voor.

Lees vorig bericht

Motie ‘Spoed opknappen tennisbanen’ van tafel

Lees volgend bericht

Bijen schreeuwen om imkers