ZijActief Moorveld

De spekavond op 7 november jl. was een glansrijk succes! 
Tafels vol met producten, een grandioze opkomst, lady-speaker Marga Lemmens en assistente Sandra Drent in bloedvorm! Dat zijn de ingrediënten voor een supergezellige, financieel heel succesvolle spekavond. Hartelijk dank aan alle gulle gevers, baksters, bloemistes etc. etc.

Op 9 november was een 8-koppige afvaardiging van ZijActief Moorveld aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van ZijActief Limburg in Roermond. In de ochtend was het officiële gedeelte met een inleiding over positieve gezondheid. ’s Middags hebben we genoten van spreekster (cabaretière?) Iteke Weeda en de muzikale omlijsting door het trio Kalki Schrijvers, Linda Custers en (oud-Gäöllenaer) Constant Notten. Een gezellige dag met meer dan 300 vrouwen en enkele mannen!

Dinsdag 28 november – Sinterklaasavond 
Het belooft weer een supergezellig avond te worden. We verzoeken de leden allemaal een klein cadeautje ter waarde van € 2,50 mee te brengen. Opgave voor deze avond is niet nodig, maar als je komt mag het cadeautje niet ontbreken. De avond begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Kollekamp.

Dinsdag 12 december – Kerstviering 
De avond begint een half uur vroeger dan gewoonlijk, nl. om 19.00 uur, in Gemeenschapshuis De Kollekamp. Na het gezamenlijk diner gaan we genieten van een kerstverhaal door een van onze leden en van het koperensemble “Liberty Velen”.

Natuurlijk is er tijdens deze feestelijke kerstviering ook weer aandacht voor het goede doel. Dit jaar gaat onze speciale aandacht naar de “Stichting Ruggesteun van de Basiliek” uit Meerssen. Vrijwilligersorganisatie De Ruggesteun verstrekt iedere week voedselpakketten aan mensen met een krappe beurs, die wonen in de gemeente Meerssen. Daarnaast kan De Ruggesteun u ook helpen aan kleding, meubilair, fietsen of witgoed.

Wij verzoeken alle deelnemers aan het kerstdiner een of meerdere houdbare artikelen mee te brengen. Wij zullen deze verzamelen en vervolgens aan “Stichting Ruggesteun” gaan aanbieden. De eigen bijdrage voor deze avond is € 5,00 p.p. Aanmelden kan tot en met 1 december bij Marga Ghijsen, Eijkskensweg 39 te Geulle, telefoon 3646432. Bij aanmelding s.v.p. ook de eigen bijdrage voldoen.

 

Lees vorig bericht

Afsluiting 25-jarig bestaan GMK

Lees volgend bericht

Raadsconferentie Onderzoek Toekomst