Luc Volders weg bij Partij Groot Meerssen

De oprichter van Partij Groot Meerssen (PGM), is vertrokken bij zijn partij.
Reden voor zijn vertrek is dat hij geen plek krijgt op de verkiezingslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Volders wilde graag op plek 8 staan van de verkiezingslijst.

Wethouder, raadslid en burgerraadslid
Luc Volders was menige jaren wethouder voor de partij. In regeerperiode 2010 – 2014 was hij nog enkele maanden vervangend raadslid. Namens de partij had Volders zitting in de  raadsadviesvergaderingen. Op een van deze bijeenkomsten stond het verbod op het confetti strooien op de agenda. Hij sprak zijn ongenoegen uit omtrent dit verbod.

Niet eens
Volders liet al meerdere keren in het openbaar weten dat hij het niet geheel eens is met het gevoerde beleid van zijn partij. Hij was het onder andere niet eens met de hoge OZB verhoging, het debacle omtrent het Hotel en de aanpak over een eventuele samenwerking met Valkenburg.

Enquête per mail
Om te peilen of er nog toekomst voor Volders binnen PGM was, heeft de voorzitter een mail uitgestuurd naar de overige bestuursleden, wethouder Houben en de fractieleden van PGM. In deze mail werd gevraagd of men vond of Volders op de lijst moest komen. Bestuurslid Theo Reijnders van PGM geeft aan Meer Vandaag aan dat deze mail verstuurd is voor een drietal gesprekken met het bestuur, fractie en leden van de partij waarbij Volders ook aanwezig was. De mail moet dan ook gezien worden als een inventarisatie van standpunten.

Ook is Volders geen burgerraadslid meer voor de raadsadviesvergaderingen.

Lees vorig bericht

Workshop Lego Mindstorms

Lees volgend bericht

Bestuur PGM reageert op opstappen Volders