Partijen willen extra raadsvergadering

Op woensdag 29 november 2017 wordt er een extra raadsvergadering gehouden.
Deze raadsvergadering is aangevraagd door de oppositiepartijen BRUG-M, KIJK!!! en het CDA. De reden voor deze extra raadsvergadering is: dat het college van burgemeester en wethouders de stukken van het “accommodatiebeleid” niet openbaar willen maken terwijl de gemeentewet dit wel voorschrijft. Het college wil de documenten pas openbaar maken op dinsdag 19 december 2017. De drie oppositiepartijen willen dat de stukken per direct openbaar gemaakt worden en vinden dan ook dat het college de gemeentewet aan de laars lapt.

Documenten opgesteld door wethouder Cortenraede
De documenten zijn opgesteld door wethouder Cortenreade, verschillende verenigingen en besturen van gemeenschapshuizen. Omdat de wethouder vlak voor de vergadering ziek is geworden, zijn deze documenten met voorstellen nooit door het college van B&W behandeld en hebben de documenten de gemeenteraad niet bereikt. De oppositiepartijen willen deze documenten nu toch in hun bezit krijgen.

Ontbrekende informatie
Van Rijswijk betitelde eerder al de documenten als niet rijp voor besluitvorming. De wethouder was toen van mening dat er nog te veel informatie ontbreekt om met een degelijk voorstel naar de gemeenteraad te komen. Het college wil de documenten wel openbaar maken, maar doet dit samen met het nieuwe voorstel op 18 december 2017.

De extra raadsvergadering begint om 19:00 uur in bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.

Lees vorig bericht

Meer Politiek – gemeentelijke samenwerking en/of fusie met Agnes Jonkhout

Lees volgend bericht

Raadsconferentie over toekomst gemeente