Raadsconferentie over toekomst gemeente

Op donderdag 23 november 2017 vindt om 19.00 uur een openbare raadsconferentie plaats in het kader van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Deze bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45. De raadsconferentie is voor iedereen toegankelijk.

Onderzoek
Het onderzoeksbureau Berenschot gaat met de gemeenteraad in gesprek gaan over de ‘Nota van bevindingen’ dat het bureau heeft opgesteld. Berenschot heeft de afgelopen maanden documenten bestudeerd, een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente en interviews afgenomen met o.a. maatschappelijke organisaties, buurgemeenten, provincie, raadsfracties, college van B&W en ambtenaren. Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende ‘Nota van bevindingen’. Deze nota gaat in op de feiten, trends, ontwikkelingen en opinies.

Lees vorig bericht

Partijen willen extra raadsvergadering

Lees volgend bericht

Mandarijnenactie