Meerssen geanalyseerd

Om te weten wat Meerssen in de toekomst moet doen of juist moet laten, heeft er een onderzoek door Bureau Berenschot plaatsgevonden waarvan de resultaten afgelopen week in een raadsconferentie zijn bekendgemaakt. De centrale onderzoeksvraag is of de gemeente Meerssen als zelfstandige gemeente, binnen een periode van 10-15 jaar, in staat zal zijn om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren.

Respons
De onderzoekers hebben zowel burgers alsook ambtenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten betrokken in het onderzoek. Meer dan 600 Meerssenaren hebben de vragenlijsten ingevuld. Opvallend is dat het Meerssense bedrijfsleven nauwelijks heeft gereageerd waardoor er nauwelijks op dit vlak conclusies kunnen worden getrokken. Berenschot geeft aan genoeg bedrijven te hebben uitgenodigd voor het onderzoek.

Opvallend
Meerssen onderscheidt zich van vergelijkbare gemeenten op verschillende gebieden.
Zo zijn de woningen in Meerssen duurder en luxer, is er binnen de gemeente weinig werkgelegenheid en is de digitale dienstverlening van de gemeente onvoldoende.
Zowel burgers als buurgemeenten geven aan dat het politiek-bestuurlijke klimaat niet op orde is mede als gevolg van de vele wisselingen van het college in korte tijd.
Ook het ambtenarenapparaat kan beter: op dit moment is er sprake van een relatief grijs ambtenarenapparaat, met veel mensen die al lang op dezelfde plek zitten.
Het overgrote deel van de inwoners vindt het fijn wonen in Meerssen, mede door de goede voorzieningen.

Vergrijzing
Naast dat Meerssen op dit moment al een relatief hoge grijze druk en lage groene druk heeft, zal de bevolking de komende vijftien jaar in hoog tempo vergrijzen. Ook in de periode daarna zal vergrijzing nog steeds aan de orde zijn, hoewel het tempo dan naar verwachting zal afnemen. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van Meerssen, waaronder het voorzieningenniveau en het woon- en zorgaanbod.

Slotconclusie en advies
Bureau Berenschot komt medio december met een eindrapport waarbij aanbevelingen worden gedaan als het gaat om een gezonde en verantwoorde toekomst voor Meerssen. De raad zal uiteindelijk moeten gaan beslissen wat hiermee gedaan wordt.

 

 

Lees vorig bericht

Nieuwe expositie in Erfgoedhuis

Lees volgend bericht

SV Meerssen, RKUVC en Geulsche Boys winnen