Meer verkeersveiligheid in Moorveld en Waalssen

In oktober hebben een aantal buurtbewoners een schrijven in Waalssen laten rondgaan waarin de mening werd gepeild over de verkeersveiligheid in Waalssen en Moorveld. De respons was groot en uit de reacties bleek dat veel inwoners verontrust zijn over de verkeersveiligheid in Moorveld en Waalssen.

Tijdens de inspraakavond die woensdag 22 november werd gehouden zijn een aantal knelpunten besproken waarin twee vragen centraal stonden: Wat kunnen wij zelf doen ? Wat kan de gemeente voor ons betekenen ? In de reacties werd veelal aangegeven dat het de buurtbewoners vaak zelf zijn die met te hoge snelheden door ons dorp rijden. Dit vraagt, zoals overal in Nederland, een mentaliteitsverandering. Daarvandaan onze oproep: Matig s.v.p. uw snelheid. Goed voor uw eigen en andermans veiligheid. Let op de snelheidsbeperkingen ! De schoolroute doorkruist het dorp en door de hoge snelheden van het verkeer worden o.a. de schoolkinderen onnodig in gevaar gebracht.

Bij de vraag wat kunnen wij zelf doen werd eveneens de zichtbaarheid van de wandelaar op onverlichte wegen aan de orde gesteld, het blijkt n.l. dat wandelaars en mensen die de hond uitlaten m.n. in de avonduren niet of nauwelijks zichtbaar zijn.  Advies: draag reflecterende kleding/ verlichting en voorzie uw hond ook van een reflectiebandje of lampje. Andere genoemde prioriteiten zijn: Hagendoornweg, school en trapveldje – Toegankelijkheid van voetpaden – Snelheid beperkende maatregelen bij diverse toegangswegen –Veilige bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Wat het trapveldje aan de Hagendoornweg betreft hebben wij met succes bereikt dat de gemeente de poort heeft gesloten en dat deze gesloten zal blijven. De kinderen/jeugd kunnen nu niet meer rechtstreeks de straat op rennen of fietsen, nu moeten zij voordat zij de rijweg op lopen gebruik maken van het sluisje. Het kan gebeuren dat er nu geparkeerde fietsen op de rijweg staan. Dit kan als hinderlijk worden ervaren. Bedenk daarbij dat de veiligheid van kinderen altijd voorop moet staan. Iedere ouder ziet zijn/haar kind dagelijks vertrekken maar wilt ze ook weer veilig thuis zien komen. Toch? Maken uw eigen (klein)kinderen gebruik van het trapveldje, vraag hen dan om hun fiets te parkeren tegen het hek of heg en niet op de rijweg.

Voor informatie of opmerkingen: avangeel139@gmail.com
Werkgroep Verkeersveiligheid Moorveld en Waalssen.

Lees vorig bericht

Buutefestival in Ulestraten

Lees volgend bericht

Uitgelicht november: Leegstand, Wateroverlast, Luc Volders & coaching