Pittige debatten over weigering college

Woensdag 29 november hebben de oppositiepartijen een extra raadsvergadering aangevraagd. Onderwerp van deze vergadering was het weigeren van het College om de stukken, omtrent het accommodatiebeleid, door te sturen naar de Raad. De partijen BRUG-M, Kijk!!! en het CDA stoorden zich vooral aan de handelswijze van wethouder van Rijswijk, in deze zaak. Hij bleek na herhaaldelijke verzoeken van de oppositie niet bereid te zijn, om de stukken over het accommodatiebeleid en de tennisclub per direct aan de raad te overleggen. De extra raadsvergadering heeft uiteindelijk niets opgeleverd. De stukken worden zoals eerder door het College aangegeven op 19 december aan de raad toegezonden.

Gemeentewet
De oppositiepartijen zijn van mening dat het college de gemeentewet en het reglement van orde niet naleeft. De Coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouders denken daar iets anders over. De documenten worden wél degelijk openbaar gemaakt maar pas op 19 december tegelijkertijd met het nieuwe voorstel. De reden hiervoor is dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. De oppositie vindt daarentegen dat zij zelf bepalen wanneer ze iets willen inzien.

Motie van afkeuring
De oppositiepartijen dreigden met een motie van wantrouwen tegen wethouder van Rijswijk. In de debatten kreeg van Rijswijk allerlei verwijten naar het hoofd gegooid. Dit tot ongenoegen van zijn eigen partij Focus. Er ontstonden soms hevige debatten, waarbij de woorden respectloos, onrust stoken en verkiezingsretoriek gebruikt werden.
Uiteindelijk werd de motie enigszins afgezwakt tot een motie van afkeuring en
ingediend tegen het hele college. Deze motie werd verworpen met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

De extra vergadering, die twee en een half uur duurde, heeft uiteindelijk niets opgeleverd. De oppositiepartijen zullen toch moeten wachten tot 19 december.

Meer over dit onderwerp in Meer Actueel. Zondag vanaf 08:00 uur ieder uur op Meer TV.

Lees vorig bericht

Storing verholpen, meer/fm is weer te beluisteren

Lees volgend bericht

Méér dan tweehonderd schepen over het kanaal