Minister geeft toestemming voor gebruik hele baan MAA

Via een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga toestemming gegeven aan Maastricht Aachen Airport voor het gebruik van de hele startbaan. Vanaf 6 december mag de hele lengte van 2750 meter gebruik worden voor startende vliegtuigen.

Helderheid
De minister omschrijft de beslissing als volgt: “nu er helderheid is over de uitkomsten van de nieuwe geluidberekeningen en de gevolgen voor de procedure van het Luchthavenbesluit heb ik een goede afweging kunnen maken over het verzoek van de luchthaven en de provincie. Alle belangen afwegende heb ik besloten om het gebruik van de volledig beschikbare baanlengte voor startend verkeer (2.750 meter) per 6 december 2017 toe te staan, vooruitlopend op de wijziging van het Luchthavenbesluit. De voornaamste overweging om hiertoe te besluiten heeft te maken met het feit dat de uitkomsten van de nieuwe geluidberekeningen niet tot een andere conclusie leiden zoals eerder aangenomen in het Luchthavenbesluit.”.

Gang naar de rechter
Om de beslissing aan te vechten zullen de tegenstanders van het besluit een kort geding aanspannen met het doel: “terugdraaien van  de beslissing”.

Lees vorig bericht

Meer Politiek – zwembad en het wethouderschap met Roger Thijssen

Lees volgend bericht

Vrachtwagen vast op rotonde