Nieuwe gedragscode voor burgemeester en wethouders

Het is tijd voor vernieuwing van de regeltjes die gelden voor het college als het gaat om bijvoorbeeld integriteit en de zuiverheid van bestuurlijk handelen. De laatste versie van de gedragscode dateert uit 2008.
Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar is de nieuwe gedragscode door de raad goedgekeurd.

Voorwaarde
De goedkeuring ging niet zonder slag of stoot. Partij KIJK!!!, in de persoon van Paul Jansen, kwam terug op een gevoelig onderwerp: het accommodatiebeleid dat al eerder uitgebreid onder vuur lag. Jansen gaf al eerder duidelijk te kennen dat niet de wethouder, maar de raad bepaalt wanneer een beleidsstuk, zoals het accommodatiebeleid, naar de raad toe gaat. Hij ging akkoord met de nieuwe code op voorwaarde dat het deel dat over informatieverstrekking richting de raad handelt, met prioriteit geëvalueerd wordt.

Podium
René van Beekum van de VVD stoorde zich aan de opstelling van Jansen en verweet hem dat “KIJK!!! op deze manier weer een podium wil hebben” en voegde daaraan toe dat hij het klimaat in de raad alleen maar ziet verslechteren.
Na tussenkomst van de burgemeester in deze bijna escalerende discussie, werd overgegaan tot stemming waarbij de nieuwe gedragscode toch unaniem is aangenomen.

 

Lees vorig bericht

Je zal er maar wonen

Lees volgend bericht

Gemeenteraad niet eens over vliegveld