Gemeenteraad niet eens over vliegveld

De brief die op 5 december door de minister van Infrastructuur en Verkeer aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake het Luchthavenbesluit is gestuurd heeft in de gemeenteraad voor nog wat discussie gezorgd. In de brief deelde de minister mee dat de volledige land- en startbaan (2750 m) van Maastricht Aachen Airport (MAA) vooralsnog gebruikt kon worden, vooruitlopend op het definitieve Luchthavenbesluit.

Uitblijven duidelijkheid MAA
Donderdag tijdens de raadsvergadering diende BRUG-M een motie in over deze ‘tijdelijke beleidsregel’ Luchthavenbesluit, het uitblijven van duidelijkheid over MAA. Ook over het uitblijven van een reactie van staatsecretaris / minister op het verzoek van de raad van 16 januari om meetpunten te plaatsen, was BRUG-M niet te spreken.

Gepiepeld
Tijdens de behandeling van deze motie, liepen de gemoederen
tussen coalitie en oppositie soms hoog op. KIJK!!! voelde zich ‘gepiepeld’ door de overheid. PGM was voor economie, maar niet tegen elke prijs en de VVD wilde liever eerst de vervolgstappen van de overheid afwachten. FOCUS daarentegen was tegen deze motie. Zij stelden voorstander te zijn van uitbreiding MAA, zolang het maar binnen het kader van de overheid bleef.

Coalitie vs Oppositie

Omdat men het niet eens kon worden over de inhoud van de motie diende PGM vervolgens een alternatieve motie in. Ook over deze motie kon men het niet eens worden. Tot 4x toe werd de vergadering geschorst. Uiteindelijk bleven oppositie en coalitie elk achter hun eigen motie staan. Er werden vervolgens dan ook 2 verschillende moties over hetzelfde onderwerp ingediend. De motie van BRUG-M werd verworpen (7-9). De motie van de coalitie werd vervolgens wel aangenomen met (9-7).

Lees vorig bericht

Nieuwe gedragscode voor burgemeester en wethouders

Lees volgend bericht

Openingstijden tijdens de Feestdagen