Een veilige jaarwisseling? Matig alcoholgebruik en let op gevaar vuurwerk

Met de ophanden zijnde jaarwisseling is er overmatig gebruik van alcohol en (illegaal, gevaarlijk) vuurwerk. Wat zich afspeelt op de Spoedeisende Eerste Hulp in de ziekenhuizen is niet te beschrijven. Afgelopen jaarwisseling verloren ruim 30 personen hun gezichtsvermogen. Met moeite konden chirurgen vingers en handen redden, die getroffen waren door vuurwerk. De EHBO vereniging Meerssen-Bunde geeft U enkele tips voor wanneer het onverwacht toch mis gaat.

Alcohol 
Er zijn nog te veel jongeren die het alcoholverbod negeren. Alcohol is een verdovend middel dat legaal is voor volwassenen. De meesten zien alcohol niet als een drug maar als een genotmiddel. Het zogenaamde sociaal gebruik is wijd verbreid en een glaasje hoort erbij. De jaarwisseling is hierop geen uitzondering.

Bij dronkenschap of te hoge dosis alcohol zie je o.m.: een gedragsverandering, lallende spraak, dubbele tong, coördinatieverlies, vertraagde reactietijd, onzekere gang, gezichtsproblemen, aandacht- of geheugenstoornissen, warmtegevoel, duizeligheid en slaperigheid, lage bloeddrukspiegel, misselijkheid en braken. Bij een overdosis: bewusteloosheid, risico om te stikken in braaksel, ademhaling- en hartstilstand, soms met de dood tot gevolg.

Wat kunt u doen? 
Vermijd afkoeling, laat het slachtoffer de roes uitslapen maar blijf regelmatig controleren, leg slachtoffer in stabiele zijligging, geef beslist geen koffie, alarmeer de hulpdiensten wanneer slachtoffer niet reageert. Alarmeer ook politie wanneer slachtoffer wil gaan rijden. (onder invloed). Alcohol kan andere letsels of aandoeningen camoufleren.

Vuurwerk
Er gebeuren nog steeds ernstige ongelukken met vuurwerk. Vooral met illegaal gekocht vuurwerk. Het blijft dus zaak om goed op te letten – zowel bij het afsteken ervan – als het kijken ernaar. De afsteker van vuurwerk zijn vaak jong en juist deze zien geen gevaar. De helft van de slachtoffers is een omstander. Vuurwerk kan naast gehoorschade, ook brandwonden veroorzaken. Bij gehoorschade direct naar Huisartsenpost of Spoedeisende Eerste Hulp.

Wat kunt u doen?
Bij brandwonden: koelen gedurende 10/15 minuten, met lauw, zacht stromend water. Koel alleen bij de brandwond (het water niet op/in de wond laten lopen, maar even erboven), bescherm het slachtoffer verder tegen afkoeling, smeer NIETS op de wond, dek brandwonden zo steriel of zo schoon mogelijk af. Ga zo spoedig mogelijk deskundige hulpverleners inschakelen. Bij o.a. blaarvorming, ernstige brandwonden op het gezicht, gewrichten, handen, voeten, geslachtsorganen.

Veiligheidstips 
Het is van groot belang om je ogen goed te beschermen wanneer er vuurwerk afgeschoten wordt. Bewaar het vuurwerk op een droge en veilige plek; draag geen kleding van kunststof, als dit gaat branden kan het op de huid vast smelten; stop geen vuurwerk in je zakken; gebruik een veiligheidsbril en een aansteeklont; zet vuurwerk in een fles die stevig rechtop staat en voor een derde gevuld is met los zand; ga na het aansteken zes flinke stappen naar achteren, let ook op de omstanders; steek geen oud en vochtig vuurwerk aan. Let ook op bij het ontkurken van de champagneflessen dat de kurk niet in je ogen terecht komt.

De EHBOvereniging Meerssen-Bunde, wenst iedereen een voorspoedig 2018.

Lees vorig bericht

Wielen onder auto vandaan gestolen

Lees volgend bericht

Natuur varia en zoogdieren in omgeving Ulestraten