Wederom vragen over ziekmelding wethouder Cortenraede

Oppositiepartij BRUG-M stelt opnieuw vragen omtrent afwezigheid wethouder Cortenraede.  De partij heeft middels artikel 40 (Reglement van Orde) vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders over de ziekmelding oftewel afwezigheid van wethouder Cortenraede. Cortenraede heeft zich op 5 september 2017 ziekgemeld en is sindsdien niet meer in functie geweest.

Ziekmelding
Over haar ziekmelding gingen diverse verhalen rond. De wethouder heeft zich ziekgemeld tijdens of voor de collegevergadering die plaatsvond op 5 september 2017. Tijdens deze collegevergadering stond het accommodatiebeleid op de agenda. Een dossier dat valt binnen de portefeuille van Cortenraede en waarover nogal wat ophef was. Omtrent haar ziekmelding werd toen enerzijds gezegd dat zij zich voor de vergadering had ziekgemeld. Anderzijds werd ook gezegd dat zij ziek de vergadering had verlaten voordat het agendapunt over het accommodatiebeleid besproken kon worden. Beide verhalen zijn overigens toen nooit ontkend ofwel bevestigd.

Duidelijkheid
BRUG-M vraagt hierover duidelijkheid en heeft een brief naar het college gestuurd. De fractie wilt weten waarom het college geen informatie verstrekt omtrent haar afwezigheid die inmiddels al vier maanden duurt. Zij geeft aan dat de wethouder wel degelijk bij de desbetreffende college vergadering aanwezig was en deze ziek verlaten heeft. Dit blijkt later in de notulen te zijn gecorrigeerd.

Berichtgeving Meer Vandaag

Ook stelt de partij vragen bij de berichtgeving in september van de lokale omroep Meer/Vandaag over het feit dat de onderlinge verstandhouding tussen de wethouders verstoord zou zijn. Deze signalen zouden volgens BRUG-M ook vanuit de gemeentelijke organisatie zelf komen. E.e.a. zou wellicht hebben bijgedragen aan de ziekmelding. De partij vind het vreemd dat het college hierop nooit gereageerd heeft richting de raad. Ook geeft zij in de brief aan dat het wel erg toevallig is dat de wethouder ziek wordt op moment dat er beslissingen genomen moeten worden in de college vergadering omtrent enkele zaken binnen het accommodatiebeleid.

Kortom: BRUG-M verwijt het college onder andere het uitblijven van informatie omtrent de ziekmelding van wethouder Cortenraede en het direct opvolgen van voorstellen binnen het accommodatiebeleid die er lagen.

Lees vorig bericht

Hoge waterstand Maas, maar geen natte voeten

Lees volgend bericht

Lezing bij het Vrouwengilde Meerssen