VVD Meerssen doet toch niet mee aan verkiezingen

De VVD in Meerssen doet niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Toch was het de VVD die in juli 2017 als eerste partij al aangaf  mee te doen aan de verkiezingen, met als lijstrekker Rene van Beekum. Dat gaat nu dus niet door. Als reden geeft zij aan niet te beschikken over voldoende bekwame kandidaten. De partij blijft wel bestaan. Dit heeft de partij laten weten aan de leden. Woensdag 10 januari gaat de VVD dit zelf openbaar maken.

Rumoerige periode:
In de huidige raadsperiode heeft de VVD al meerdere wisselingen gehad. Zo werd in 2015 Eugene Glimmerveen wethouder en is deze als raadslid vervangen door Jeroen Janssen. Kort daarna stapte wethouder Glimmerveen op omdat hij in opspraak was gekomen door een mail die hij verstuurd had tijdens zijn gemeenteraadslidmaatschap. Glimmerveen is als wethouder opgevolgd door Desiree Cortenraede. Korte tijd daarna vertrok Jeroen Janssen en werd hij opgevolgd door Rene van Beekum. Van Beekum nam meteen daarna het fractievoorzitterschap over van Bert Ummels. Deze laatste maakte een paar weken geleden bekend over te stappen naar Lokaal DNA, het huidige PGM.

Wethouder Cortenraede
Begin september 2017 meldde Cortenreade zich tijdens een collegevergadering ziek. Volgens verschillende bronnen keert de huidige wethouder Cortenraede niet meer terug.

Lees vorig bericht

Reconstructie voor duidelijkheid in Bunde

Lees volgend bericht

Jan Gulikers lijsttrekker BRUG-M