Resultaten onderzoek toekomst Meerssen gepresenteerd

De gemeente Meerssen gaf in juni 2017 het bureau Berenschot opdracht te onderzoeken hoe toekomstbestendig de gemeente Meerssen is. Vandaag zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Het doel van het onderzoek is, om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor onze gemeente inzichtelijk te maken. De onderzoekers schetsen in hun rapport de route waarlangs de gemeente de komende 10-15 jaar zelfstandig zou kunnen blijven.

Uitdagingen 
Het bureau stelt dat de bestuurskracht kwetsbaar is. De kracht van de gemeenschap daarentegen springt er positief uit. Om ook in de toekomst alle uitdagingen en opgaven het hoofd te bieden, beschrijft het onderzoeksbureau een drietal verbetermogelijkheden.
1. Verbetering van het politiek-bestuurlijke klimaat.
2. Versterken van de kracht van de ambtelijke organisatie.
3. Versterken van de regionale positie.

Conclusie 
Bij voldoende investeringen op deze drie verbetermogelijkheden, kan Meerssen de komende jaren zelfstandig blijven. Op de langere termijn, meer dan 8 jaar, acht bureau Berenschot het waardevol om grondig te gaan samenwerken met gemeenten in de regio.

Gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft het eindrapport ontvangen. Op woensdag 17 januari volgt een toelichting aan de raad. Het onderzoek biedt de gemeenteraad handvatten om te bepalen hoe de toekomst van Meerssen er uitziet en hoe ze die toekomst vorm kan geven.

Lees vorig bericht

Gehandicapten Organisatie Meerssen krijgt nieuwe voorzitter

Lees volgend bericht

Stichting GUVB stelt ultimatum aan Minister