Buurtnetwerk Bunde (BNWB)

Het Buurtnetwerk Bunde heeft als missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor alle bewoners. Om dit te stimuleren staat het BNWB in contact met de gemeente Meerssen via de coördinator Burgerparticipatie en heeft korte lijnen met de wethouder Burgerparticipatie. Het BNWB bestaat uit burgers van Bunde, die kunnen meedenken met zowel de bevolking van Bunde als de gemeente om deze missie verder uit te dragen en vorm te geven. Het BNWB kan zelf initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de gemeente te brengen. 

Zo hebben bewoners van de Trichterstraat en de Sint Rochusstraat samen met het BNWB de gemeente gevraagd aanpassingen te doen in het openbaar gebied om voetgangers veiliger en makkelijker te laten oversteken. Er zijn toen schuine schrikblokken geplaatst om vrachtwagens op het goede spoor te houden. Veel bewoners vonden deze blokken minder plezierig omdat je er makkelijk over struikelt. Daarom zijn recent op één hoek de blokken vervangen door stevige ronde paaltjes.  Prima! Deze paaltjes zien we graag terug op andere plekken in de buurt. Als de paaltjes voorzien worden van reflectoren zijn ze ook in het donker goed te zien.

Tevens is gevraagd om het behoud van de reeds lang bestaande kastanjebomen op de parkeerplaats voor de supermarkt. Van de nieuw geplante boom is het nog niet duidelijk of deze de winter zal overleven. De bank van de buurtvereniging zal in het voorjaar rond deze (of een nieuwe) boom worden terug geplaatst. De toegezegde groenvoorziening, in de vorm van diverse, groenblijvende struiken, om de vele auto’s een beetje aan het zicht van de bewoners te onttrekken is nog niet geheel nagekomen. Wij hopen dat dit voor de lente gaat plaatsvinden.

De frequent aangereden lichtpaal is verplaatst en brandt nu weer als vanouds. Gezien de vele kleine (bijna) botsingen tussen auto’s onderling en met het winkelend publiek  is nogmaals gepleit voor eenrichtingverkeer, hetgeen de verkeersveiligheid, ons inziens, ten goede zal komen. Wilt u meedenken met het BNWB? Neem dan contact op via buurtnetwerk.bunde@gmail.com.

Lees vorig bericht

Goede resultaten judoclub Bunde

Lees volgend bericht

Zware vrachtvliegtuigen mogen blijven starten en landen