Gemeente en provincie willen geld geven aan zwembad