Belangrijke avond voor: zwembad, tennis, Auw kerk & gemeenschapshuizen

De laatste raadsvergadering vanavond staat in het teken van knopen doorhakken. Vanavond dient de gemeenteraad akkoord te gaan met het accommodatiebeleid van wethouder van Rijswijk. Wat houdt dit beleid in?
Lees het hier!

Zwembad Meerssen

De gemeenteraad moet ook een besluit nemen over het zwembad Meerssen. Zij hebben een bedrag van meer dan twéé ton nodig om het bad te kunnen renoveren.
Lees hier meer: gemeente en provincie willen geld geven aan zwembad

Auw Kerk

Over dat accommodatiebeleid is de afgelopen tijd weer veel te doen geweest. In het voorstel van wethouder van Rijswijk wordt de Auw Kerk in Bunde uit het accommodatiebeleid gehaald. Dit levert de gemeente een jaarlijkse bezuiniging op van 69.000 euro. Hoofdredenen voor het schrappen van de Auw kerk is dat de Auw kerk volgens wethouder van Rijswijk een horecagelegenheid is en de gemeente subsidieert nergens een horecagelegenheid binnen de gemeente. Verschillende politieke partijen komen vanavond over dit onderwerp met een motie en amendement. Dit wil zeggen dat de partijen een ander idee hebben met, wat er met de Auw Kerk zou moeten gebeuren. Wordt dit amendement of motie in meerderheid aangenomen dient dit meegenomen te worden in het uit te voeren beleid.
Afstoten Auw Kerk komt hard aan

Opknappen tennisbanen

De tennisclubs zijn ook onderdeel van het accommodatiebeleid. Zij wachten al jaren op het opknappen van de tennisbanen. Als de gemeenteraad in meerderheid akkoord gaat vanavond met het voorstel dan krijgen zij nieuwe tennisbanen.
Lees hier meer over het voorstel m.b.t. de tennisclubs

Ontslag wethouder Cortenraede

Als laatste staat op de agenda de persoonlijke toelichting van VVD wethouder Désirée Cortenraede. Zij komt vanavond haar ontslag toelichten.
Wethouder Cortenraede gaat ontslag toelichten

Belangrijke gebeurtenissen kunt u volgen via onze website en social media.

Lees vorig bericht

Sterke groei vrachtvervoer MAA

Lees volgend bericht

Politiecijfers gemeente Meerssen positief