Zwembad krijgt unanieme steun

Vereniging zwembad Meerssen heeft tijdens de raadsvergadering unanieme steun gekregen van de gemeenteraad voor subsidie. Vereniging zwembad Meerssen had een subsidieaanvraag gedaan van 255.000 euro voor het renoveren van het zwembad. 62.500 euro wordt betaald door de provincie. Daarnaast krijgt het zwembad nog 30.000 euro in 2019.

Strandbal
De unanieme steun ging niet van harte. Hay Dolmans van PGM probeerde met een ludieke actie BRUG-M te overtuigen om mee te gaan in het voorstel van wethouder Houben. Hij overhandigde Jan Gulikers en Gerrit van der Bijl van BRUG-M een strandbal en hoopte beide raadsleden komend jaar in het zwembad te zien.

Renteloze lening
BRUG-M wilde een amendement indienen om het gemeente deel van de subsidie als een renteloze lening te geven. Na het onderwerp besproken te hebben besloot de partij het amendement niet in te dienen. Uiteindelijke besloot BRUG-M mee te gaan in het voorstel en stemde voor. Zij het met de mededeling dat dit niet door de strandbal kwam.

Lees vorig bericht

Informatie-ochtend Bs Ondersteboven

Lees volgend bericht

Gedichten en zang in het plat