Goed voor Elkaar bijeenkomst Ulestraten

Vrijdag 23 februari is er weer een ‘Goed voor Elkaar’ bijeenkomst in ‘de Huppel’, van 14.00-16.00 uur. Regelmatig organiseren vrijwilligers en het buurtnetwerk vrijdagmiddagen waarin we als inwoners van Ulestraten elkaar kunnen ontmoeten of voor de eerste keer kennis kunnen maken. De bijeenkomsten hebben daarnaast ook een informatief gedeelte over onderwerpen die ons allemaal aangaan. 

Vrijdagmiddag is het thema DEMENTIE. Dr. Dré Knols, zal een voor ieder toegankelijke presentatie houden over de verschillende aspecten van dementie, voor zowel de persoon zelf als de omgeving. Ook zal er veel ruimte zijn voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. De koffie en vlaai staan klaar.

Wij hopen u weer in groten getale te mogen begroeten. Uitnodigend: buurtnetwerk Ulestraten, de ouderen-adviseurs en vrijwilligers.

Voor de agenda: de volgende Goed voor Elkaar is op vrijdagmiddag 6 april.

Lees vorig bericht

Judoclub Bunde bij trainingsstage Angelo Parisi

Lees volgend bericht

Potgrondactie 2018 op zaterdag 10 maart