Thema-avond “De meerwaarde van de meanderende beek”

IVN Ulestraten organiseert op woensdagavond 7 maart een thema-avond “De meerwaarde van de meanderende beek” Door Carin Menger. De nieuwe inzichten van de afgelopen 2 decennia in de beeklopen en het rivierengebied hebben ervoor gezorgd dat vele beken weer meanderen.

In en om een meanderende beek spelen zich verschillende processen af, processen die verschillen naarmate het water sneller of langzamer stroomt. Het afkalven van de wanden en het onderlopen van oevers spelen een enorme rol in de dynamiek van de beek. Kanalisering van verschillende beken en rivieren heeft er in het verleden toe geleid dat meer en meer bewoonde gebieden gevaar lopen bij hoge waterstanden.

In de lezing wordt ingegaan op vragen als:
Wat is de economische meerwaarde van het meanderen van beken?
Wat is de natuurlijke meerwaarde van het meanderen van beken?
Wat is de invloed van meanders op het waterpeil van beken?
Kunnen meanders de veiligheid van de omwonenden doen toenemen?
Deze en andere vragen komen ter sprake tijdens de lezing.

Tijdens de lezing kijken we ook naar de Watervalderbeek, beoordelen haar natuurwaarde en gaan na hoe die natuurwaarde (eventueel) verhoogd kan worden. Deze presentatie begint om 19.30 uur in het verenigingslokaal “Onder d’n Huppel” van IVN Ulestraten, gelegen onder het gemeenschapshuis Dorpstraat 1 in Ulestraten.

Iedereen is welkom.
Nadere informatie: André Ament Tel.: 06-44189017/ andreament47@gmail.com

Lees vorig bericht

Informatieavond over groei MAA

Lees volgend bericht

BRUG-M vergelijkt college met Halbe Zijlstra