Rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis worden aangepast

De gemeente Meerssen start binnenkort met het aanpassen van de voorrangssituatie op de rotondes Sint Josephstraat, Putsteeg en Hoolhuis. De fietser krijgt voorrang op de rotondes en de bromfietser gaat op de rijbaan rijden.

Aanpassing middengeleiders
De werkzaamheden om de voorrangssituatie te veranderen houden onder andere in dat de middengeleiders worden aangepast, fietsoversteekplaatsen rood worden gemaakt, er nieuwe verkeersborden komen en de wegmarkering (strepen en tekens op de weg) wordt aangepast.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden staan gepland voor de periode maart en april 2018. Als het weer het toelaat wordt er vanaf 5 maart gestart. De rotondes blijven gedurende het werk open voor het verkeer. Verkeersregelaars regelen het verkeer en er wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt.

Lees vorig bericht

Jumbo in gemeente Meerssen duurder dan in de Randstad

Lees volgend bericht

Afsluiting van wegen