Start eerste fase snelfietsroute Maastricht-Sittard

Met het onthullen van een bekendmakingsbord bij de kruising A2 en Europalaan bij het vliegveld in Beek is het startschot gegeven om te beginnen met de eerste fase van de snelfietsroute. Op deze plaats komt een fietsbrug waardoor de fietsers zonder stoplichten verder kunnen. De eerste fase richt zich op het verbeteren van het fietstraject in Beek en Meerssen. Vanaf begin maart starten de bouwactiviteiten. De werkzaamheden gaan naar verwachting duren tot eind juni 2018.

Waardevolle toevoeging infrastructuur 
“Met de realisatie van deze eerste fase zetten we een goede stap op weg naar een volwaardige snelfietsroute tussen Sittard en Maastricht. De route vormt een waardevolle toevoeging aan de fietsinfrastructuur. Ideaal voor forenzen en hoognodig om nog meer mensen slim te laten reizen,” aldus voorzitter van de stuurgroep van Maastricht Bereikbaar John Aarts, tevens wethouder voor mobiliteit van de gemeente Maastricht.

Vliegveldweg wordt fietsstraat
In Meerssen wordt de oversteek tussen de Vliegveldweg en Nieuwe Vliekerweg verbeterd en krijgen fietsers voorrang bij de rotondes Bunderstraat, Hoolhoes en Sint Josephstraat. De Vliegveldweg wordt verder ingericht als fietsstraat waarbij de auto te gast is. Daarnaast komt er op de vliegveldweg aanvullende verlichting en een extra signaleringsbord.

Westvariant niet 
Het tracé van de snelfietsroute in Meerssen komt er niet zonder slag of stoot. Zo wilde men eerst de vliegveldweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Een motie van BRUG-M om dit niet te doen werd unaniem gesteund door de gemeenteraad. Daarnaast stelde deze partij als alternatief voor om de snelfietsroute via het bestaande fietspad aan de westkant van de autoweg te laten lopen. Dit idee werd onder meer vanwege verkeerstechnische redenen door de stuurgroep van Maastricht Bereikbaar verworpen. Waarna een meerderheid in de raad voor de oostkant koos.

Start eerste fase snelfietsroute Maastricht,Sittard

Lees vorig bericht

Eerste succesjes Streetwise

Lees volgend bericht

Weinig vertrouwen in gemeentepolitiek