Adresonderzoek in gemeente Meerssen

Komende weken onderzoeken medewerkers van de gemeente Meerssen de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, een samenwerkingsverband van vijf ministeries en hun uitvoeringsinstanties zoals SVB, DUO, Politie en belastingdienst.

Huisbezoek 
Mochten er twijfels bestaan op basis van signalen van gemeente of andere overheden, bijvoorbeeld over bewoning, dan kan na onderzoek besloten worden tot een huisbezoek.

Doel 
Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen en het terugdringen van adresfraude, zoals fraude met belastingen, toeslagen en uitkeringen.

Bij weigering gevolgen
Als ambtenaren bij u aanbellen, moeten zij direct hun legitimatie tonen. De ambtenaren zullen vragen om uw medewerking bij het beantwoorden van enkele vragen. Als u geen toestemming geeft kan dit voor u gevolgen hebben. Zo kan uw uitkering of toeslag worden stopgezet.

Lees vorig bericht

Autodiefstallen Meerssen hoger dan landelijk gemiddelde

Lees volgend bericht

Overeenkomst bestemmingsplan in ’t Riet ondertekend