Waterschap vraagt via online platform hulp inwoners

Het Waterschap vraagt inwoners om online mee te werken aan water gerelateerde projecten in eigen buurt. Om hieraan te kunnen meewerken heeft het Waterschap Limburg, vanaf maandag 11 maart,  het online platform  www.waterschaplimburg.nl/metelkaar gelanceerd.

Drie projecten
Op dit moment is de site ingericht met een drietal projecten, behorende tot het klimaatprogramma Water in Balans. Het gaat om Gebied Kwistbeek (gemeente Peel en Maas) en de wateroverlastprojecten in Meerssen en Oirsbeek (gemeente Schinnen). Bij deze projecten roept het waterschap de hulp in van inwoners en ondernemers om mee te denken over geschikte oplossingen of te reageren op voorstellen. Als deze werkwijze in de praktijk positief uitpakt, worden snel meerdere projecten aan de site toegevoegd.

Kennis van inwoners beter benutten
Voor waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is deze online mogelijkheid een logische stap. “Het is al lang niet meer zo, dat we onze projecten tot in de puntjes voorbereiden om vervolgens tegen betrokkenen te zeggen: ‘Zo gaan we het doen’. Wanneer je de omgeving in een vroeg stadium betrekt bij de opgave die er ligt, krijg je meer draagvlak voor de uiteindelijk gekozen oplossingen. Dit doen we nu vooral door publieksbijeenkomsten te organiseren. Een online tool is daar een mooie aanvulling op. We hopen dan ook dat veel mensen hieraan gaan meedoen, want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er zelf wonen of werken?”

Water in Balans
De projecten die nu op de site staan, komen voort uit Water in Balans. Met dit actieprogramma gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving aan de slag om knelpunten op het gebied van wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken.

Lees vorig bericht

Veel jong talent te horen tijdens jeugdsolistenconcours

Lees volgend bericht

Net geen medaille voor Maarten Limbourg