Raadgevend referendum WIV

Natuurlijk zijn het de gemeenteraadsverkiezingen die op dit moment de burgers het meeste bezighouden. Er worden campagnes gevoerd, flyers uitgedeeld, verkiezingsprogramma’s verspreid en lijstrekkers-debatten gehouden. Toch moet op 21 maart ook nog voor iets anders gestemd worden: het raadgevend referendum WIV.

Wat is het WIV
De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat over het werk van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze gebruiken en hoe is dit toezicht geregeld? Een van de taken is bijvoorbeeld het helpen beschermen van de veiligheid door informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld dreigend terrorisme en alles wat risico’s vormt voor de samenleving.

Waarom een referendum
De huidige wet WIV stamt uit 2002 en is verouderd. Dit heeft o.a. te maken met de toename van het gebruik van internet en smartphones. In 2002 verliep een groot deel van de telecommunicatie via de ether. Nu veelal via glasvezel, modems en zendmasten. De belangrijkste wijziging die men wilt doorvoeren is het geven van meer bevoegdheden aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Gevolgen
Wat betekent deze verruiming? Als de diensten meer bevoegdheden krijgen om informatie te onderscheppen, kan het dus ook zo zijn dat informatie doorkomt van personen die niet kwaadwillend zijn. Men spreekt in de volksmond dan van een sleepnet. Daarom wordt deze wet ook wel de Sleepwet genoemd. Echter, communicatie mag ook binnen deze wet niet zomaar afgetapt worden. De minister moet hiervoor toestemming geven en niet-relevante informatie moet meteen vernietigd worden in kader van de privacy.

Goede balans
In het publieke debat vraagt men zich af, of er na de eventuele wetswijziging wel een goede balans overblijft tussen privacy van de burger en nationale veiligheid. Het blijft een raadgevend referendum en is dus niet bindend, maar evengoed kunt u uw stem hierover laten horen op 21 maart. Dit is dezelfde dag als de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees vorig bericht

Extra nieuwsuitzending om 20:00 uur i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

Lees volgend bericht

Komend weekend geen treinverkeer Heerlen, Maastricht, Kerkrade