In de voetsporen van de familie Schoenmaeckers

Keuterboeren van Schietecoven en Raar, herenboeren van Vliek, de Wijngaardsberg, Raar, Amby en Houthem.

Op dinsdag 27 maart houdt Fred Erkenbosch voor de Heemkundevereniging Meerssen een presentatie over de familie Schoenmaeckers, een bijzondere familie. Deze boerenfamilie heeft haar oorsprong in Schietecoven een gehucht van de voormalige gemeente Ulestraten. Op de plaats waar het prille begin van de familie Schoenmaeckers lag, stond tot 1977 boerderij Notten, nu nieuwbouw Hekstraat 16. Een bijzondere tak van deze boerenfamilie was die van Jean Schoenmaeckers geboren in 1746 op de voormalige hoeve ‘de Gaffel’ aan de Beekerweg in Ulestraten en later wonend met zijn gezin op Raar. Hier werden zijn drie zonen geboren die door huwelijken met rijke- of adellijke echtgenoten zorgden voor een sociale verheffing van deze oorspronkelijke boerenfamilie.

Zoon Martin Jacob Schoenmaeckers is vooral verbonden aan Sint Gerlach in Houthem en de Withuishof aan de Bergerstraat in Amby. Zoon Jacob Antoon aan Raar en de Raarhof. In Ulestraten was zoon Jan Balthasar Schoenmaeckers eigenaar van Landgoed Vliek en liet daar zijn sporen na, zijn nageslacht bouwde de beetwortelsuikerfabriek in Humcoven en de nieuwe Wijngaardsberghof.

Kortom een presentatie met veel informatie over deze bijzondere familie. We hopen velen van u te mogen begroeten. We starten om 19.30 uur in het Klant Contact Centrum (KCC) Bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen.

Bijzondere excursie
Naar aanleiding van deze presentatie bezoeken we op zondag 8 april de Wijngaardsberghof, Landgoed Vliek met het prachtig gerestaureerd kasteelpark en de voormalige beetwortelsuikerfabriek in Humcoven. Deze plaatsen zijn onlosmakelijk verbonden met de familie Jan Balthasar Schoenmaeckers. We vertrekken voor deze bijzondere excursie op de parkeerplaats van de Wijngaardsberghof Wijngaardsberg 1 in Ulestraten om 14.00 uur.

Voor deelname aan deze bijzondere excursie is aanmelding verplicht omdat we maximaal 50 deelnemers willen meenemen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Heemkundevereniging Meerssen (ook na afloop van de presentatie), tel. 043-3643994 of via mail; voncken@home.nl. De volgorde van inschrijving telt. Honden niet toegestaan. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid in de taverne ‘Wijngaardshof’ nog een kop koffie (of iets anders) te drinken en nog even na te praten. Wij nodigen u graag uit voor deelname aan deze bijzondere excursie. Denkt u aan gepast schoeisel we lopen een stuk door het Vliekerbos.

Heemkundevereniging Meerssen

Lees vorig bericht

Kattenbeul maakt weer slachtoffers

Lees volgend bericht

Kijk terug: verkiezingsavond vanuit de stip