Winus de Rouw beschermheer Gäöls Mannenkoor

Winus de Rouw wordt beschermheer van het Gäöls Mannenkoor. De voorzitter heeft de manier waarop dit gebeurd is op onderstaande manier verwoord.

Vorig jaar heb ik, als voorzitter van het bestuur, jou gevraagd of je wilde nadenken om Beschermheer van het GMK te worden. Je was erg verrast en vereerd dat verzoek te krijgen. Nadat de eerste rook was opgetrokken, kwamen er toch wat vragen van jouw kant. Je schreef me: “Ik zal eerst eens de rechten en plichten van beschermheren moeten nalezen”. Wij hebben daarna nog enkele keren mail contact gehad. Na je verhuizing heb je me ook gevraagd, of het een bezwaar voor het koor zou zijn dat de Beschermheer in Maastricht woont. Ik heb je toen gezegd dat een Bescherm-sjeng voor ons geen probleem is.

Op 8 juni heb je ons jouw “alternatieve regeringsverklaring” doen toekomen, waarin je aangeeft, hoe je zou willen functioneren als Beschermheer. In de tussentijd hebben wij in het Bestuur een functieomschrijving geschreven en toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement. Aangezien deze wijziging eerst door de leden goedgekeurd diende te worden, hetgeen deze week op de ALV is gebeurd, heeft het enige tijd geduurd alvorens wij de benoeming “officieel” konden maken. Maar nu is het dan zover. Beste Winus, namens het bestuur en met steun van de leden van het GMK wil ik je officieel benoemen tot Beschermheer van het Gäöls Mannenkoor. We wensen jou veel wijsheid, maar zeker ook veel plezier toe in je nieuwe functie.

Ook nog een woordje voor Henny. We hopen dat je het niet erg vindt als Winus weer naar Geulle moet om bij “zijn” koor te zijn en dat er nog genoeg vrije tijd over blijft om samen leuke dingen te doen, bijvoorbeeld zoals Winus het omschreef, een “smeerbeurt in café de Bonne Femme.” Ook jij gefeliciteerd met de benoeming van jouw Winus. In de pauze van de repetitie zullen we samen met Winus “het glas heffen” op zijn beschermheerschap.

Lees vorig bericht

Paasworkshop Buurtnetwerk Rothem volle bak maar super gezellig

Lees volgend bericht

Jeugdtheater uitbundig speelt in juni “Wonderland High”