Verkeerde aanname gemeente bij aanbesteding exploitatie sporthal

De exploitatie van de binnensportaccommodaties, inclusief
sportkantine Marsana, is in december 2016 gegund aan Optisport. De sportkantine wordt verhuurd aan Brouwerij Inbev Nederland BV en geëxploiteerd door de heer Ramakers. In de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een verkeerde aanname gedaan aldus het College van B&W op schriftelijke vragen van BRUG-M.

Huurcontract tussen gemeente en brouwerij
De gemeente is bij de aanbesteding uitgegaan van het feit dat het huurcontract betreffende de sportkantine een contract was tussen de voormalig exploitant Heton en Inbev. Een en ander heeft volgens het College te maken met de exploitatie door Heton, welke vanaf 1999 tot 2017 de contacten met de brouwerij onderhield en de huur van de sportkantine inde. Nadat een advocaat naar het huurcontract heeft gekeken blijkt dat het huurcontract een contract is tussen de gemeente en Inbev.

Overleg om te komen tot een oplossing
Het College geeft verder aan BRUG-M aan: dat door de situatie die ontstaan is Optisport aanspraak maakt op de exploitatie van de sportkantine en de heer Ramakers de sportkantine feitelijk exploiteert. Deze belangen conflicteren en zorgen ervoor dat de uitvoering van het contract met Optisport van de kant van de gemeente niet volledig nagekomen kan worden. Momenteel wordt nog overleg gevoerd met diverse partijen om te bezien hoe een en ander opgelost kan worden. Het is nog niet bekend wat de mogelijke gevolgen, van de verkeerde aanname, voor de gemeente zijn, aldus het College in de beantwoording aan BRUG-M. Het College stelt verder dat er geen fouten zijn gemaakt bij de aanbesteding omdat de situatie rondom de sportkantine pas begin 2017 bekend werd.

Lees vorig bericht

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Lees volgend bericht

Word jij ook lid van de Vereniging Stop Tihange Nederland