Lokaal DNA stapt uit coalitieoverleg

Lokaal DNA laat weten dat de partij uit de coalitieonderhandelingen stapt. De partij is van mening dat noch door de informateur, Jan Mans, noch door de partijen BRUG-M, KIJK!!! en CDA serieus werk wordt gemaakt van een brede en stabiele coalitie die past binnen de verkiezingsuitslag.

Rituele dansen
De eerste twee gespreksrondes lijken ‘rituele dansen’ te zijn geworden, aldus Lokaal DNA. De partij is van mening dat op geen enkele wijze recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag. BRUG-M is de grootste partij maar tegelijkertijd ook de grootste verliezer. KIJK!!! en CDA hebben wel gewonnen, maar zijn nog steeds kleiner dan Lokaal DNA die de tweede partij van de gemeente Meerssen is.

Uitgesloten
Volgens Lokaal DNA heeft de kiezer gesproken en kan er in beginsel volgens de partij geen andere conclusie komen dan BRUG-M, Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA.  In de verkiezingen gebruikte kreten als ‘Het roer moet om’, ‘Kiezen voor samenwerking’ en ‘Het moet anders, het kan anders’ krijgen volgens Lokaal DNA geen vervolg in het streven naar een brede en stabiele coalitie. Als tweede partij heeft Lokaal DNA geen enkele partij uitgesloten om mee samen te werken. De partij vindt dat zij nu worden uitgesloten. Meer dan 1800 kiezers worden volgens Lokaal DNA op oneigenlijke gronden niet gehoord. De partij ziet daarom vooralsnog geen heil in het huidige coalitieproces en wacht de ontwikkelingen verder af.

Lees vorig bericht

Toename klachten vliegverkeer in 2017

Lees volgend bericht

De Proosdij feestelijk geopend