Ambtelijke blunders bij nieuwe raadzaal en gebruik terras

In een brief aan de gemeenteraad geeft het College van B&W toe dat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van de omgevingsvergunning aan de exploitant van de Proosdijschuur. Er zijn tijdens de verbouwing van de Proosdijschuur veranderingen aangebracht die door een ambtenaar niet aan de portefeuillehouder, wethouder Houben, zijn meegedeeld. Dit is ook niet gebeurd omtrent het gebruik van het terras op de binnenplaats van het gemeentehuis.

Podium niet afgebroken
Zo is er tijdens de verbouwing van de Proosdijschuur een podium blijven staan dat eerder weggehaald zou worden. De exploitant heeft dit uit kostenoverwegingen niet gedaan. Wanneer het podium zou afgebroken worden diende  de vloer in het souterrain een meter verlaagd te worden. Hier is niet voor gekozen en de exploitant heeft deze wijziging bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangegeven. Echter bij het verstrekken van de omgevingsvergunning heeft de dienstdoende ambtenaar de eerder besproken schetsen en tekeningen met de exploitant en raad in 2016, over de inrichting van de raadzaal, niet meegenomen in de verlening van de vergunning. Ook is de portefeuillehouder, wethouder Houben, door de ambtenaar niet ingelicht over de wijziging om het podium niet af te breken. Het gevolg hiervan is dat de nieuwe raadzaal op dit moment niet gebruikt kan worden.

Verkeerde tijden terras
Een andere blunder is , dat er verkeerde tijden zijn opgevoerd voor het gebruik mogen maken van een terras op de binnenplaats van het gemeentehuis door de Proosdij. Het college had besloten om het terras te laten gebruiken vanaf 18:00 uur. Echter in de exploitatieovereenkomst tussen de Proosdij en de gemeente is vermeld dat het terras al vanaf 10:00 uur gebruikt mag worden. Ook over deze vergissing is de wethouder niet ingelicht door de ambtenaar. De exploitant van de Proosdij is gevraagd deze vergissing in de realisatieovereenkomst te corrigeren.

Lees vorig bericht

Scooter in brand

Lees volgend bericht

71 jarige Bundenaar hoeft niet naar de cel