Alliantie Tegen Uitbreiding MAA teleurgesteld

De uitspraak van de rechtbank van Maastricht waarbij MAA de hele startbaan mag blijven gebruiken heeft geleid tot teleurstelling bij de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. De Minister krijgt op die manier groen licht voor het achterwege laten van een ordentelijke belangenafweging, waarin ook de belangen van de omwonenden een duidelijke rol spelen, aldus de alliantie.

Verzet niet voor niets geweest
Het verzet is volgens de Alliantie niet voor niets geweest. MAA heeft tijdens de rechtszitting aangekondigd dat er tussen 06:00 en 07:00 uur ’s ochtends geen vrachtvliegtuigen meer zullen landen en vertrekken. Vluchten na 19.00 uur zullen worden ontmoedigd door hogere tarieven. Ook vindt de alliantie dat het verzet van de omwonenden er kennelijk voor gezorgd heeft, dat de luchthaven in de toekomst meer rekening gaat houden met het leefklimaat in de kernen rondom MAA en in Zuid-Limburg als geheel.

Nieuw luchthavenbesluit
Het luchthavenbesluit moet worden overgedaan omdat er fouten in de berekeningen zijn gemaakt. Er zal niet alleen naar de geluidsnormen maar ook naar andere gevolgen voor gezondheid en milieu gekeken moeten worden. De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA verwacht, dat wanneer er dit jaar inderdaad gekeken wordt naar alle milieueffecten, de hele startbaan in de toekomst niet gebruikt mag worden voor zwaardere vrachtvliegtuigen.

Lees vorig bericht

Volledige startbaan MAA mag gebruikt worden

Lees volgend bericht

BLOKKER terug in Meerssen?