Beoogde coalitie heeft meer tijd nodig

De partijen BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel hebben meer tijd nodig om te komen tot een evenwichtig en door alle beoogde coalitiepartners gedragen bestuursakkoord. De planning was dat er begin mei een concept-bestuursakkoord zou zijn.

Planning volgende week
De partijen geven aan dat de gesprekken constructief en voortvarend verlopen en dat de planning nu is, dat het concept-bestuursakkoord in de loop van volgende week klaar zal zijn. Lokaal DNA en Focus krijgen dan als eerste de gelegenheid om te reageren op het voorliggend concept-bestuursakkoord. Vervolgens wordt het bijgestelde bestuursakkoord, tijdens de raadsvergadering op 30 mei, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees vorig bericht

Moederdagbloemen uitgereikt op weekmarkt

Lees volgend bericht

Schaap gestolen in Moorveld