Cultureel café in Bergrust

In Restaurant Zaal Bergrust in Kasen is op 25 mei het tweede Cultureel Café na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.  Het rapport Berenschot heeft een aantal discussiepunten binnen de gemeente Meerssen voorzien van een antwoord. De gemeente Meerssen heeft meer bestaansrecht als zij haar rol in de regio beter weet in te vullen. Hiervoor is bestuurlijk meer  beleidskracht (“denkkracht/verbeelding/innovatie”) nodig.  De kracht van de gemeente Meerssen ligt in haar actieve gemeenschap met haar vele verenigingen.  De burger in Meerssen betaalde de afgelopen jaren de hoogste tarieven in Limburg. De gemeente Meerssen heeft veel eigen vermogen.

De discussie rond het accommodatiebeleid heeft duidelijk gemaakt dat de tennisbeoefenaren over veel meer banen beschikken dan volgens de overkoepelende tennisbond gebruikelijk is.  Historisch is dat voor de gemeente Meerssen ook te verklaren.   Als deze situatie zich ook voordoet bij andere sporten of culturele activiteiten staan we gezamenlijk voor de opgave onze accommodaties toe te laten groeien naar de behoeften van onze gemeenschap in 2020.  Zeer waarschijnlijk zijn er nu te weinig faciliteiten voor relatief jonge sporten c.q. culturele activiteiten.

Verder weten we dat,  los van de gemeentelijke overheid, de gemeenschap Meerssen 14 religieuze monumentale gebouwen in stand wil houden, terwijl de organisatorische en financiële draagkracht van de geloofsgemeenschappen door vergrijzing en ontkerkelijking steeds verder onder druk staat.  Deze draagkracht vergroten vergt het opnieuw verankeren van deze beeldbepalende monumenten in de harten van onze inwoners cq de harten van onze verenigingen. En hiervoor is her- en medebestemming noodzakelijk.

De Stichting KCET is  er van overtuigd dat elkaars “uitdagingen” en “initiatieven” leren kennen (en leren waarderen), zichtbaar maken in een meer jaren-agenda, afstemmen binnen de regio, samen  fondsen (leren) werven, PR- in lijn brengen, afstemmen, coördineren en bundelen ons werken meer vrucht zal laten dragen.

Het negende Cultureel Café start op vrijdag 25 mei 2018  van 16 tot 18 uur  in Restaurant Zaal Bergrust in Kasen.

Lees vorig bericht

Landend vliegtuig zorgt voor schade

Lees volgend bericht

Huldiging jubilarissen tijdens jaarvergadering EHBOvereniging Meerssen-Bunde