De gank nao Meersje van de ijsheiligen

In het erfgoedhuis zijn tot en met 17 juni twee tentoonstellingen te zien rond de gank nao Meersje van pelgrims, kunstenaars en toeristen. Dit kunnen we nog aanvullen met de gank nao Meersje van de ijsheiligen.

Willem van Konijnenburg heeft een ingekleurde tekeningen gemaakt van de drie ijsheiligen Mamertus of wel Mamertus van Vienne ca 400-ca 470, feestdag 11 mei, Sint Servatius geboren te Armenië, overleden 13 mei 384 te Maastricht, feestdag 13 mei en sint Pancratius van Rome ca 290-309, feestdag 12 mei. Sint Bonifatius  van Tarsus, overleden 307, feestdag 14 mei wordt ook tot de IJsheiligen gerekend. We noemen deze heiligen IJsheiligen omdat het tot half mei nog flink kan vriezen ofwel plotseling heel koud kan zijn met koude nachten met vorst. Het oude gezegde is, zet de bloemen niet buiten voor 14 mei.  Meestal wordt in deze streken Bonifatius bij de IJsheiligen afgebeeld. Waarom Willem voor Mamertus heeft gekozen is niet bekend. Deze tekening is uitgevoerd in zijn latere of rijpere meer op de lijn en de constructie gebaseerde stijl uitgevoerd. Hiermee had hij succes. Hij wordt dan in een naam genoemd met Jan Toorop en Jan Sluijters.

De tekening van de IJsheiligen was ook al te zien op de tentoonstelling van werken van Willem van Konijnenburg en Jan van Puijenbroeck bij de opening van het nieuwe Raadhuis van de gemeente Meerssen aan de markt gelegen in 1953. De brochure van deze tentoonstelling, een brief van mevrouw van Konijnenburg en een brief van Jan van Puijenbroeck liggen in de vitrine tegenover de tekening. Ondanks het verbod van Willem om werk tot 30 jaar na zijn dood ten toon te stellen geeft mevrouw van Konijnenburg toch toestemming om enkele werken te laten zien “omdat hij zo gaarne in Meerssen verbleef en er zoveel gearbeid heeft”.  Jan van Puijenbroeck is vol lof om samen met zijn vriend Willem van Konijnenburg te worden ten toon gesteld. De brochure  en de brieven komen uit het archief van de gemeente Meerssen. Bewaren heeft zin en voegt nu iets toe aan deze tentoonstelling.

De tekening van de IJsheiligen was in bezit van de gemeente Maastricht, maar bevindt zich nu in particulier bezit.

De tentoonstelling in het erfgoedhuis is geopend tijdens kantooruren en op zon- en feestdagen van 12.00-16.00.  Wandeling langs de ateliers en plekken die Van Konijnenburg afgebeeld heeft  is te downloaden via http://www. demeerssenseschool.nl

Lees vorig bericht

Roep om sluiting kerncentrales tijdens uitreiking Karlspreis

Lees volgend bericht

Opening smashcourts Bunde over gedaan