Bartholomeusmarkt trok veel mensen naar het centrum