Valse brieven BsGW in omloop

BsGW waarschuwt dat er meerdere meldingen zijn ontvangen over valse brieven die door BsGW lijken te zijn verzonden. Het gaat echter om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn. De gemeentelijke belastingen worden door BsGW geïnd.

Controleer rekeningnummer
In de brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten. BsGW adviseert de ontvangers eerst te controleren of het juiste rekeningnummer van BsGW  in de brief staat. Dit kan via de website van GsBW. Als dat niet zo is geeft BsGW aan de aanslag niet te betalen en met hen contact op te nemen. BsGW heeft aangifte gedaan over de brieven bij de politie en vraagt aan ontvangers van zo’n brief dit zelf ook te doen. Ook heeft BsGW melding gedaan bij de fraudehelpdesk.

 

Lees vorig bericht

Verlaging OZB, afschaffing hondenbelasting en opzoeken samenwerking

Lees volgend bericht

Buurtvereniging Oostbroek organiseert Lentewandeltocht