Verlaging OZB, afschaffing hondenbelasting en opzoeken samenwerking