Lokaal DNA over bestuursakkoord ‘weinig respect’

Oppositiepartij Lokaal DNA heeft in de openbaarheid via social media een reactie gegeven op het concept coalitieakkoord. Zij geven aan dat er na een lange stille periode rondom de formatie er nu een einde lijkt te komen. Volgens Lokaal DNA is hierdoor weinig respect getoond richting de gemeenteraad: “een periode waarbij de coalitiepartijen weinig respect toonden richting de raad door te kiezen voor algemene communicatie via zeer korte en summiere persberichten. Een periode die zich kenmerkte door uitstel op uitstel. De raad is op geen enkele wijze rechtstreeks geïnformeerd, wij betreuren deze gang van zaken zeer.”

Vaag en onvolledig
Lokaal DNA geeft verder aan dat het voorstel een “vaag en onvolledig” stuk is. zonder inleiding zonder financiële paragraaf, zonder concrete inhoudelijke doelen, zonder onderbouwing, geen zicht op haalbaarheid en geen zicht op een meerjaren effect. “Alle door de coalitiepartijen in verkiezingsretoriek geuite speerpunten zijn allemaal vertaald in “onderzoek naar….”. Een aantal stukken zijn naar aanleiding van de reactie toegezegd door de coalitiepartijen aan Lokaal DNA.

Verkiezingsprogramma Lokaal DNA
De partij geeft wel aan dat het hun deugd doet dat een aantal punten nagenoeg letterlijk uit het verkiezingsprogramma van Lokaal DNA is overgenomen. Maar zegt daar ook het volgende over: “zonder in openbaarheid daarover met ons verder vooraf het debat te voeren. Ook dit is een gemiste kans.”

Vrijdag 18 mei is er door de coalitiepartijen een persconferentie georganiseerd over het concept-bestuursakkoord.

Lees vorig bericht

Speeltuintje in brand gestoken

Lees volgend bericht

Klimomloop Ulestraten verplaatst naar 16 september