Portefeuilleverdeling toekomstig college bekend

In het concept bestuursakkoord, waarin de plannen voor de komende vier jaar wordt gepresenteerd, staat ook de portefeuilleverdeling. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van deze verdeling.

Burgemeester Clermonts:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke samenwerking en bestuurscultuur
 • Regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving

Wethouder en eerste loco-burgemeester Gulikers (BRUG-M):

 • Financiën (inclusief belastingen)
 • Bedrijfsvoering
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Sociaal domein: participatiewet (sociale zaken, incl. armoedebeleid)
 • Accommodaties en gebouwenbeheer, inclusief raadszaal
 • Kunst en cultuur (incl. monumenten, cultureel erfgoed en lokale omroep)
 • Samenwerking tussen burgers en overheid / leefbaarheid kernen

Wethouder en tweede loco-burgemeester Heusschen (CDA)

 • Sociaal domein: wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Sociaal domein: jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid

Wethouder en derde loco-burgemeester Sanders (KIJK!!!)

 • Personeel en organisatie
 • Wonen
 • Waterbeheer en rioleringen
 • Natuur en landschap
 • Openbare groenvoorzieningen
 • Milieu en coördinatie duurzaamheid
 • Maastricht Aachen Airport
 • Ruimtelijke ordening, grondgebiedszaken en gebieds- en planontwikkeling
 • Omgevingswet

Wethouder en vierde loco-burgemeester Volders (HET ORIGINEEL)

 • Verkeer, bereikbaarheid en parkeren
 • Economie en werkgelegenheid
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Sport

Lees vorig bericht

Henry, Juliette en Wil lopen voor het kankeronderzoek

Lees volgend bericht

Rommelmarkt Rothem keert terug