Gebouwen Marsna Paper voor een euro naar eigenaar

De provincie wil de gebouwen die behoren bij de papierfabriek Marsna Paper voor een euro overdragen aan de eigenaar. Ook wil de provincie 4,3 miljoen euro bijdragen om achterstallig onderhoud te plegen en de brandveiligheid verbeteren. Dit staat te lezen in een voorstel van de provincie aan de Statencommissie. Deze commissie bespreekt 25 mei de koopovereenkomst. Daarna moet het Limburgs Parlement hun goedkeuring geven voor de overdracht.

Achterstallig onderhoud
Vanaf april 2015 huurt Marsna Paper het complex voor een periode van 10 jaar. Omdat de provincie eigenaar van het complex is zijn zij ook verantwoordelijk voor de veiligheid. In 2016 is door de RUD ZL tijdens controles geconstateerd dat het fabrieksgebouw kampt met achterstallig bouwkundig onderhoud en dat er maatregelen genomen moeten worden in het kader van brandveiligheid. Dit zou 10,2 miljoen euro gaan kosten. Marsna Paper heeft in 2017 laten weten deze kosten niet alleen te kunnen en willen dragen omdat de provincie eigenaar is van de gebouwen en de gronden.

Koopovereenkomst
Het niet uitvoeren van het achterstallig onderhoud en veiligheidsmaatregelen zal onherroepelijk leiden tot sluiting van de fabriek op korte termijn. Daarbij zullen minimaal 50 arbeidsplaatsen verloren gaan. Daarom is er tussen de provincie en Marsna Paper een koopovereenkomst opgesteld waarin de provincie het complex voor een euro overdraagt aan Marsna Paper en de Provincie betaalt voor de kosten van de meest urgente bouwkundige maatregelen € 4,3 miljoen en Marsna Paper betaald de overige kosten. Door deze overeenkomst kan het bedrijf nog jaren doordraaien.

Lees vorig bericht

Foto’s noodweer dinsdag 22 mei

Lees volgend bericht

Kijk terug: Uitgelicht over bestuursakkoord, proosdijschuur en vliegveld