Marechaussee zoekt zakken schoonmaakmiddel en houdt verstekelingen aan