Plannen gemeente aangenomen, kritiek van oppositie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is woensdag het nieuwe college van burgemeester en wethouders van start gegaan. Maar voordat dit kon gebeuren werd eerst het nieuwe bestuursakkoord, met daarin de plannen voor de komende vier jaar, besproken. De oppositiepartijen Lokaal DNA en FOCUS vonden het akkoord vaag, ondoordacht en financieel niet onderbouwd. Met 12 stemmen voor (de coalitie) en 5 stemmen tegen (oppositie), is het bestuursakkoord aangenomen.

Beloftes tijdens de verkiezingen
FOCUS begon haar betoog met de beloftes die de coalitiepartijen tijdens de verkiezingen hebben gedaan en die volgens Roger Thijssen niet in het akkoord zodanig naar voren komen: “Waar is de verlaging van 30 procent van de OZB die het CDA voorstelde?”
“Waar is de ambitie gebleven om het subsidiebeleid tot een niveau van 4 jaar geleden terug te brengen?” en “Gaan we nu wel of niet gratis parkeren in het centrum van Meerssen ?”. FOCUS is ervan overtuigd dat de nieuwe coalitie in een gespreid bedje terecht komt. Dit doordat, volgens Thijssen, extra geld vanuit het rijk komt voor gemeenten.

Vaag en en niet concreet op inhoud
Lokaal DNA is verbaasd over de huidige coalitie en de personen die daar inzitten: “als jullie als politieke vijanden van weleer, als tegenstanders die het elkaar een paar maanden geleden voor de verkiezingen nog niet allemaal gunde om in deze gemeenteraad te komen, ineens samen uitspreken in stabiliteit met elkaar verbonden te zijn.” Verder verwijst lokaal DNA naar het verkiezingsprogramma van Het origineel: “Hondenbelasting voor partij Het Origineel zelfs eenderde van het verkiezingsprogramma. Helaas, voor Het Origineel en haar kiezers is het afschaffen van de hondenbelasting geen actiepunt meer in dit bestuursakkoord. Maar als troostprijs gaan we wel nog wat onderzoeken.” De partij vind het akkoord: “Vaag, het staat vol met intenties en de actiepunten gericht op voornamelijk onderzoeken, processen en procedures en lang niet altijd concreet op inhoud.”. Aldus Bjorn Molling namens Lokaal DNA.

Lees vorig bericht

Wethouders geïnstalleerd tijdens raadsvergadering

Lees volgend bericht

Prachtige afsluiting van de voorjaarsactiviteiten ZijActief Moorveld