Beeldende vertellingen over Cuba

Op woensdag 13, 20 en 27 juni 2018 verzorgt Meerssenaar Franklin Janssen een drietal presentaties over Cuba. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Stichting i.o. ‘Ñayño’. Een ideële Nederlandse stichting die gelden verwerft voor kwetsbare kinderen in achterstandswijken van Cuba. Cuba, een land dat door steeds meer mensen als vakantieland wordt opgezocht.

We kennen allemaal de plaatjes van dat vakantieland: de palmenstranden en de azuurblauwe zee, de kleurrijke koloniale huizen, de antieke Amerikaanse auto’s uit de vijftiger jaren en de kleurrijke Cubaanse bevolking met haar grote liefde voor dans en muziek, de rum en de fameuze Cubaanse sigaar. En, natuurlijk last but not least, de overal aanwezige revolutionaire held van weleer: Che Guevara. Cuba heeft na de instorting van het Oost-Europese communisme het toerisme tot economisch speerpunt gemaakt. Het land wordt nu volop opengesteld voor de westerse toerist, maar blijft tegelijkertijd ook in veel opzichten gecompliceerd en weerbarstig. Het is anno 2018 nog het enig overgebleven communistische land, opgebouwd naar het model van die voormalige Sovjet Unie. Deze stempel drukt nog altijd op de Cubaanse samenleving, maar is wel ingebed in een vrolijk ogende Caribische levensaard en mentaliteit. Een opmerkelijke mix.

Wie is Franklin Janssen
Meerssenaar Franklin Janssen (politicoloog en cultuurhistoricus) gaf vele jaren cursussen over deelgebieden van de moderne kunst in Europa gedurende de 20e eeuw. Vanaf 2016 heeft hij – letterlijk – zijn grenzen verlegd en verblijft gedurende een zestal maanden per jaar in de Cubaanse hoofdstad Havana. Naast zijn persoonlijke passie voor de moderne Cubaanse kunst en fotografie houdt hij zich hier vooral bezig met zijn stichting i.o. Ñayño. Door facilitering van deze stichting kunnen in Cuba projecten worden opgezet, waarin kunstenaars werken met kwetsbare kinderen in achterstandswijken. Doel is het vergroten van de eigen autonomie, zelfredzaamheid en creatieve sociale vaardigheden van deze kinderen. Een groep van acht jonge professionals en kunstenaars in Cuba staat klaar om vanaf najaar 2018 hiermee aan de slag te gaan.

Aanmelden & kosten
Woensdag 13, 20 en 27 juni van 19.30 tot 22.00 uur bij Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45a). Kosten € 7,50 per lezing | gehele reeks € 20,-. Graag vooraf aanmelden via 043 364 24 11 of info@bibliotheekmeerssen.nl.

Lees vorig bericht

EHBO buitenoefening

Lees volgend bericht

Veel plannen gepresenteerd om wateroverlast aan te pakken